Mindmapping

Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen en de onderlinge relaties. In het midden plaatst u een kernbegrip, bijvoorbeeld het onderwerp van brainstormsessie, een probleemstelling of een vraag. En daaromheen geeft u alle daaraan verbonden ideeën, verbanden en mogelijke oplossingen weer.

Bij mindmappen worden delen van de hersenen geactiveerd worden, die u in het dagelijks leven niet gebruikt. Deze techniek helpt u om tot creatieve oplossingen te komen voor een probleem en stimuleert het creatief denken en vergroot zodoende de effectiviteit van uw brainstormsessie.

In deze workshop van een halve dag, leert u hoe mindmappen werkt en oefent u met het uitvoeren en faciliteren van efffectieve brainstormsessies. Tevens wordt er aandacht besteed aan verschillende aanvliegroutes om tot ideeën te komen.

De workshop duurt een halve dag en vindt doorgang bij minimaal vier aanmeldingen. De kosten voor de workshop bedragen 150 EUR per persoon, exclusief BTW.

Klik hier voor de actuele lesdata en om u in te schrijven.