Omgaan met weerstand

Loopt u in uw werk vaak tegen weerstand aan, waardoor u niet verder komt met uw project? Of heeft u er in de privésfeer last van dat mensen zich tegen uw voorstellen verzetten? Hoe gaat u hiermee om?

In deze workshop leert u de kenmerken en de verschillende vormen van weerstand herkennen. Vervolgens leert u welke gedragsstijlen daar het best op aansluiten om medewerking te verkrijgen. We kijken hierbij onder meer naar uw persoonlijke stijl en oefenen aan de hand van uw eigen cases.

De workshop duurt een halve dag en vindt doorgang bij minimaal vier aanmeldingen. De kosten voor deelname bedragen 150 EUR per persoon.

Klik hier voor de actuele lesdata en om u in te schrijven.