Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit gedragsonderzoek van Timothy Leary. De Roos van Leary gaat ervan uit dat het ene gedrag het andere oproept: actie is reactie. De Roos van Leary geeft inzicht in welk gedrag door bepaald gedrag wordt opgeroepen en hoe gedrag te beïnvloeden is. Zo kan het eigen gedrag bewust ingezet worden om gedrag van anderen te beïnvloeden.

In deze workshop van een halve dag behandelen we typen gedragspatronen van de Roos van Leary en hoe je bepaald gedrag kunt stimuleren of juist reduceren.

De kosten voor de workshop bedragen 150 EUR per persoon, exclusief BTW.

Klik hier voor de actuele lesdata en om u in te schrijven.