Management Drives

Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren

Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten. Het is unieke methode om naar personen, teams en organisaties te kijken. De methode laat u heel snel inzien dat personen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen.

Goede leiders weten dat je drijfveren van mensen niet kunt veranderen. Maar het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten ook welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren. Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt.

Management Drives helpt personen en teams bij de verbetering van de samenwerking en verhoging van de werksfeer. Hiernaast helpt Management Drives bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen ‘gedragen’ plannen.

Klik hier voor de actuele lesdata en om u in te schrijven.