MBTI, EQ-I en LIFO

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is een van de meest gebruikte methodes voor het verkrijgen van inzicht in persoonlijke gedragsstijlen. Met andere woorden: je leert je eigen gedrag en dat van ander beter herkennen en begrijpen. Het biedt zelfinzicht, groeikansen en concrete aanknopingspunten om uw samenwerking en communicatie met anderen te verbeteren. Het instrument is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl Gustav Jung over psychologische types.

MBTI is een instrument om uw voorkeurstijl te achterhalen. Het geeft een indicatie van uw gedragsvoorkeur, niet uw kennis, IQ of vaardigheden. De toepassingsmogelijkheden van MBTI zijn groot, mede door de constructieve benadering. Het profiel dat daaruit volgt, is een positieve beschrijving van uw persoonlijkheid, ofwel het geheel van eigenschappen dat aan u is verbonden. Het instrument is gericht op ontwikkeling en is geen beoordeling- of selectieinstrument.

EQ-I®2.0
De EQ-I (Emotionele Intelligentie) vragenlijst is een Engelstalige zelf-assessment of 360 graden feedback tool, gebaseerd op het Bar-On model van Emotionele Intelligentie. De EQ-i® 2.0 is een revisie van het EQ-i® (Bar-On, 1997, 2004). Deze tool verschaft een individu of team inzicht op vijf hoofdterreinen (waaronder 15 elementen), die de basis vormen voor EQ-I. Dit zijn: zelfperceptie, zelfexpressie, interpersoonlijke relaties, besluitvorming en stressmanagement.

EQ-I kunnen we definieren als een set van emotionele en sociale vaardigheden, dieeffectief en betekenisvol de wijze beïnvloeden, waarop u zichzelf percipieert, uitdrukt, ontwikkelt, uitdagingen aangaat en relaties onderhoudt.

Het is een belangrijke (maar niet de enige) indicator voor de mate waarin u succesvol kunt zijn in uw rol en ontwikkeling. Het evalueren van uw EQ-I kan bijdrage tot een verbeterde interactie met anderen en leiderschaps effectiviteit.

LIFO®

Lifo is een afkorting van “Life Orientations”. Een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. De LIFO®-methode is erop gericht de prestaties te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De LIFO®-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings- of conflictsituaties. De sterke eigenschappen zijn te achterhalen middels scores op een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst. Na het invullen van deze lijst worden de scores verwerkt tot een uitvoerige profielbeschrijving.

De LIFO®-methode is bedoeld om de prestaties van individuen en teams te verbeteren. Dit gebeurt door de sterke kanten van mensen die samenwerken te stimuleren, te mobiliseren en te coördineren. Daardoor zal een beter klimaat ontstaan voor samenwerking, doeltreffende besluitvorming en effectieve probleemoplossing. Dit draagt bij tot het streven van organisaties naar verhoogde productiviteit en verbeterde kwaliteit.

Afhankelijk van de context en doelstelling bepalen wij in goed overleg welk instrument het best aansluit bij uw behoefte. Wilt u meer weten over MBTI, EQ-I of LIFO en wat wij u op die vlakken kunnen bieden, neem dan geheel vrijblijvend dan contact met ons op.