Teaming met het enneagram

Het enneagram is een geometrisch symbool dat werd overleverd uit het Midden-Oosten. Het beschrijft negen persoonlijkheidsprofielen met hun potentiële eigenschappen. De theorie van dit eeuwenoude hulpmiddel is een uitstekend hulpmiddel om tot zelfkennis te komen. Onvermijdelijke vervelende of zelfs traumatische ervaringen die wij allen hebben meegemaakt, worden met behulp van het enneagram getransformeert. Zo worden beschadigingen en teleurstellingen omgevormd tot zinvolle leerervaringen.

Werken met het enneagram stimuleert persoonlijke groei en is daarnaast bijzonder geschikt voor het verkrijgen van meer begrip voor elkaar. Het versterkt de band tussen collega’s en vergroot de onderlinge samenwerking.

 

 

Deze workshop duurt een dag en vindt doorgang bij minimaal vier deelnemers. De kosten voor de workshop bedragen 299 EUR per persoon. Wij bieden deze workshop ook in-company aan.

Klik hier voor de actuele lesdata en om u in te schrijven.